ELEZIONI RSA-RLS – GRUPPO FIAT 2015 – 2018


RSA Riepilogo al 02 aprile 2019 ore 12.00

Liste voti % RSA %
FIM 16.722 28.90 282 29.50
UILM 17.604 30.43 286 29.92
FISMIC 12.756 22.05 197 20.61
UGLM 3.383 5.85 46 4.81
AQCF 7.389 12.77 145 15.17
Totale 57.854 956

RLS Riepilogo al 10 aprile 2019 ore 11.50

Liste voti % RLS %
FIM 11.507 20.97 65 20.57
UILM 12.632 23.02 75 23.73
FISMIC 9.387 17.09 45 14.24
UGLM 1.639 2.99 8 2.53
AQCF 3.668 7.68 30 9.49
FIOM 16.046 29.24 93 29.43
Totale 54.870   316