ELEZIONI RSA-RLS – GRUPPO FIAT 2015 – 2018


RSA Riepilogo al 18 luglio 2019 ore 14.30

Liste voti % RSA %
FIM 16.722 28.90 282 29.41
UILM 17.608 30.43 287 29.93
FISMIC 12.757 22.06 199 20.75
UGLM 3.383 5.85 46 4.80
AQCF 7.389 12.77 145 15.12
Totale 57.869 959

RLS Riepilogo al 18 luglio 2019 ore 14.30

Liste voti % RLS %
FIM 11.366 20.70 65 20.50
UILM 12.630 23.00 74 23.34
FISMIC 9.389 17.10 47 14.83
UGLM 1.685 3.07 8 2.52
AQCF 3.873 7.05 30 9.46
FIOM 15.963 29.07 93 29.34
Totale 54.906   317